Cihelný recyklát

Recyklace stavebních a demoličních odpadů má v ČR téměř 20letou tradici, což je ve srovnání s vyspělejšími zeměmi EU výrazně kratší doba.

INFORMACE

Zpracování

Technologický proces zpracování stavebního demoličního materiálu má zásadní vliv na kvalitu produkovaných recyklátů.

INFORMACE

Využití

Cihelný recyklát je nejvíce používán jako zásypový materiál. Zvýšení kvalit zpracování a čistoty recyklátu však tento materiál pozvedají.

INFORMACE

Vlastnosti

Produkce recyklátů ze stavebních a demoličních odpadů se v jednotlivých letech zvyšovala a zároveň s ní i požadavky na jakost.

INFORMACE

Blog

Články a zajímavosti ze světa stavebních recyklátů, které zaujmou nejen stavební firmy a projektanty, ale také domácí kutily.

INFORMACE

Kontakt

V případě zájmu o cihelný recyklát nás můžete kontaktovat, nebo se na nás obrátit s případnými dotazy k detailnějším informacím o recyklátu.

INFORMACE